Prednosti organizacije team building dogodkov za zaposlene

Prednosti organizacije team building dogodkov za zaposlene

Nekatera podjetja že vrsto let za svoje zaposlene organizirajo redne team building aktivnosti, druga podjetja pa ocenjujejo, da team building ne prinaša dodane vrednosti za njihova poslovna okolja in zaposlene.

Zaradi razkoraka med enimi in drugimi, smo spodaj pripravili nekaj točk zaradi katerih se boste morda tisti, ki ocenjujete, da team building za podjetja, ne prinaša dodane vrednosti in pa tisti, ki šele razmišljate o organizaciji slednjega, odločili za organizacijo team buildinga tudi za svoje zaposlene.

Več: Vse prednosti teambuildinga za podjetja – www.etc-adriatic.si

Prednosti organizacije team building dogodkov za zaposlene

3 glavne prednosti organizacije team building dogodkov za zaposlene

Prva prednost, ki jo team building prinese podjetju, se izkazuje skozi neformalno druženje vseh zaposlenih (na najrazličnejših nivojih) izven delovnih prostorov in izven delovnih zadolžitev in obveznosti.

Slednje daje tako vodstvenemu kadru kot tudi zaposlenim v podjetju, odlično iztočnico, da se bolje spoznajo med seboj, da dosežejo drugačen,  bolj sproščujoč nivo komuniciranja, hkrati pa je pogosto team building tudi najboljša priložnost, kjer vodstveni kader izzve kaj si o določeni tematiki svoje misli podjetje in zaposleni.

Druga prednost gradnje tima nastaja iz naslova povezovanja zaposlenih v podjetju v bolj tesno povezane skupine, kar se odraža z zmanjšanjem komunikativnih šumopv med njimi samimi, hkrati pa so tudi sporočila med njimi, drug drugemu posredovana bistveno bolj sproščeno, s tem pa tudi jasno in ciljno usmerjeno.

Tretja, zelo očitna prednost organizacije team buildign eventa za zaposlene pa je vzpostavitev večje povezanosti med posamenzimi člani ekipe, s čimer se lažje, hitreje in bolj intentivno ustvari okolje, v katerem je mogoče dosegati sinergijske učinke celotne ekipe, hkrati pa je mogoče tim sodelujočih, tudi bolj učinkovito motivirati.

Člani ekipe, ki si med sebojno zaupajo (to pa lahko le tisti, ki se poznajo med seboj tudi na osebni ravni), bodo skupaj po vsej verjetnosti zavezani doseganju novih ciljev hitreje in trajneje, saj med njimi obstaja razumevanje kaj kdo zmore, kaj kdo ve, česa je kdo sposoben in kje so njihove skupinske prednosti, s pomočjo katerih lahko dosežejo neke cilje.

Ravno zato je na teambuilding dogodkih toliko eventov povezanih z igranjem vlog in najrazličnejšimi zabavnimi igrami ter sproščujočimi dogodki, da je komunikacija med timom sproščena, zabavna, hkrati pa odprta in omogoča lažje in hitrejše zavedanje vsakega posameznika o sposobnostih ekipe.

Oznake besed: Prednosti organizacije team building dogodkov za zaposlene